Khăn ủ (Tấm quấn) Miomio 1 lớp, 2 lớp / Sọc (Kẻ)

115.000179.000

Tấm quấn / Khăn ủ MIOMIO được làm bằng vải cotton 100%. Có loại 1 lớp dành cho mùa hè và 2 lớp dành cho mua thu hoặc đông.

Xóa
Khăn ủ (Tấm quấn) Miomio 1 lớp, 2 lớp / Sọc (Kẻ)